Aanleiding


Bewegen, kunst en zingeving zijn drie belangrijke peilers van goede zorg voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Muziek is daarbij een belangrijke kunstvorm. Het positieve effect van muziek in het algemeen en zingen in het bijzonder op mensen met geheugenproblemen of dementie leidde tot het initiatief om, in navolging van gelijksoortige initiatieven in Engeland, in Rotterdam een koor voor mensen met dementie en hun naasten op te richten. Muziek maken, met name zelf zingen, vergroot het geluksgevoel, zelfvertrouwen en werkt verbindend. Verder heeft het een positief effect op het lichaam (bloeddruk, pijnstilling en meer en activeert de hersenen). Het welbevinden van de koorleden wordt dus positief beïnvloed. 

Luisteren naar muziek of zelf muziek maken vermindert gedragsproblemen en onrust bij mensen met dementie. ‘Muziek zorgt dat ouderen met dementie zich kunnen ontspannen’, vertelt UMCG- onderzoeker Annemieke Vink. ‘Spreken doe je met specifieke gebieden in de hersenen en die vaardigheden gaan bij dementie vaak achteruit. Luisteren naar muziek activeert veel meer delen van de hersenen. Daardoor spreekt muziek mensen heel direct aan en kunnen zij zich toch uiten’. Volgens Vink is de zorg aan mensen met dementie gebaat bij meer aandacht voor het inzetten van muziek om ontspanning, rust en contact te creëren.

Vink promoveerde op 6 mei 2013 bij de Rijksuniversiteit Groningen op de resultaten van haar onderzoek

Samen sterk

Samen zingen – koorzang

Naast het positieve effect van muziek op het brein biedt het koor een plezierige activiteit voor twee. Het kan bewerkstellen dat men het thuis langer volhoudt doordat men samen positieve energie krijgt en doordat de wekelijkse bijeenkomst structuur in de week biedt. Daarbij voorziet het koor in de basisbehoefte ergens bij te horen op basis van gelijkwaardigheid, ook wanneer er sprake is van dementie. Bezig zijn met muziek kan in iedere leeftijdsfase. Aanbod waarbij mensen zich thuis, gewaardeerd en veilig voelen zijn daarbij voorwaarden. Koor Con Amore wil een waardevolle activiteit zijn middenin een wereld die steeds onoverzichtelijker wordt door het dementeringsproces. Het is een transmuraal project. Binnen de zorginstelling- en buiten de zorginstelling worden verbonden. Het leven aan de andere kant van ‘de muur’ houdt niet op; mensen blijven er bij horen. 

Samen herinneren –
liederen en gesprek 

Samen bekende liederen zingen en praten over bekende thema’s geeft herkenning, geeft een anker op plaatsen waar het schip losgeslagen lijkt te zijn.  

Samen praten – een deskundig gesprek en informatie delen  

Doordat er aan het koor getrainde vrijwilligers worden verbonden, krijgen de mantelzorgers ruimte voor lotgenotencontact. De vrijwilligers kunnen de begeleiding van de mens met dementie dan overnemen. Ook is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de casemanager dementie die altijd tijdens de repetitie aanwezig is. Zij kan informatie geven aan de hand van thema`s of individueel advies geven en een luisterend oor bieden. Zij weet de weg in de zorg- en welzijnswereld en kan zo nodig doorverwijzen. 

Samen sterker 

Samen met je partner, je zoon of je dochter, samen met medezangers, samen met vrijwilligers, samen met deskundigen, samen sta je sterker
Wist u dat….

  • Samen zingen, samen herinneren
  • Samen praten, samen sterker
  • Zingen je blij maakt
  • We willen groeien naar een zangkoor
  • We geholpen worden door DignusFriends
  • Dementiedeskundigen aanwezig zijn

Actueel

Koor Con Amore Rotterdam krijgt applaus op het Genero Symposium Dit speciale Rotterdamse koor voor mensen met geheugenproblemen of dementie en mantelzorgers liet aan specialisten, professionals en geïnteresseerden zien waartoe we samen in staat zijn. Lees verder...


Social Media